Про проект

Соро́ка звича́йна (Pica pica) — птах родини воронових. В Україні звичайний осілий птах на всій території.

Pica Pica — це проект, націлений на створення та підтримку розподіленої децентралізованої системи безпечного обміну миттєвими повідомленнями.

Елементами мережі Pica Pica є вузли та клієнти.

Учасник мережі може добровільно розмістити на своєму комп’ютері вузол мережі. Коли два вузли мережі поєднані між собою, вони обмінюються інформацією про інші відомі їм вузли та передають дані між клієнтами у зашифрованому вигляді.

Для захисту обміну даних між клієнтами використовується наскрізне шифрування за допомогою TLS протоколу версії 1.2.

Облікові записи користувачів основані на самоосібно підписаних X.509 сертифікатах. Кожен користувач ідентифікується унікальним SHA224 хешем сертифікату облікового запису.

Pica Pica ID являє собою Base-64 репрезентацію SHA224 хешу і може виглядати так: m+2TC+ZYDx0crQZK1p97cuAIp1rH5i1SLe6EtA==. Pica Pica ID мусить бути таким складним для сприйняття людиною, бо мережа не містить центрального уповноваженого елементу, який би міг забезпечити унікальність простих для сприйняття ідентифікаторів.

screenshot of pica-client